poveikio aplinkai vertinimas

poveikio aplinkai vertinimas
poveikio aplinkai vertinimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir išvadų teikimo procesas. atitikmenys: angl. environmental impact assessment vok. Umwelteinflussbewertung, f rus. оценка воздействия на окружающую среду

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • poveikio aplinkai vertinimas — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir išvadų teikimo procesas. atitikmenys: angl. environmental impact assessment rus. оценка воздействия на окружающую …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • strateginis poveikio aplinkai vertinimas — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Planų ir programų įgyvendinimo galimo poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir išvadų darymo procesas, kurio metu rengiami padarinių aplinkai strateginio vertinimo dokumentai, teikiamos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • poveikio aplinkai vertinimo subjektas — statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Valstybės ir savivaldybės institucija, nagrinėjanti poveikio aplinkai vertinimo programas, ataskaitas ir pagal kompetenciją teikianti išvadas. atitikmenys: angl. relevant party of …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • poveikio aplinkai vertinimo vadovas — statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) įgaliotas fizinis asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją bent vienos srities, atitinkančios rengiamų poveikio …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas — statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus įgaliotas fizinis asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • poveikis aplinkai — statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Aplinkos pokytis, numatomas dėl planuojamos ūkinės veiklos. atitikmenys: angl. environmental impact šaltinis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • poveikio vertinimas — statusas Aprobuotas sritis visuomenės sveikata apibrėžtis Biocidiniame produkte esančios veikliosios arba rūpimosios medžiagos išsiskyrimo į aplinką, plitimo būdo bei judėjimo greičio ir jos virsmo ar skilimo nustatymas siekiant apytikriai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • relevant party of environmental impact assessment — poveikio aplinkai vertinimo subjektas statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Valstybės ir savivaldybės institucija, nagrinėjanti poveikio aplinkai vertinimo programas, ataskaitas ir pagal kompetenciją teikianti išvadas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • preparer of environmental impact assessment documents — poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus įgaliotas fizinis asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • environmental impact assessment — poveikio aplinkai vertinimas statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir išvadų teikimo procesas. atitikmenys: angl. environmental impact assessment rus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”